Kúpili ste, alebo sa chystáte rekonštruovať starší byt alebo dom? Nezabudnite na výmenu elektroinštalácie!

Životná úroveň ľudí neustále narastá, a tým aj počet elektrických spotrebičov v domácnostiach, ktoré nesú aj vyššie požiadavky na elektroinštaláciu. Konkrétne v starších bytových jednotkách je pôvodná inštalácia zhotovená z hliníkových rozvodov, ktoré v dnešnej dobe nespĺňajú aktuálne predpisy a záťažové stupne. Jednoducho povedané – nedokážu bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu podľa stanovených noriem. Jediným riešením je teda rekonštrukcia. Je len otázkou času, kedy vám môže stará elektroinštalácia zlyhať/vyhorieť a budete musieť riešiť havarijný stav vo vašej domácnosti.

Ďalším dôležitým argumentom, ktorý by vás mal presvedčiť o výmene elektrických rozvodov, je, že hliníkové rozvody majú iba dvojžilové vedenie, a teda neumožňujú zapojenie prúdového chrániča, ktorý chráni pred úrazom elektrickým prúdom a bezpečnosť je predsa ten najdôležitejší faktor správnej inštalácie.

Kedy je najvhodnejšie robiť elektroinštalačné práce?

Ak ste sa dali na rekonštrukciu bytu vrátane elektroinštalácie, najvhodnejšie je pustiť sa do prác hneď po rekonštrukcii kanalizácie, plynu a vodovodu. Hrubú robotu ako vysekávanie a osádzanie nových káblov je teda ideálne robiť pred finalizáciou stien.

Čo je dôležité vedieť pri rekonštrukcii elektroinštalácie?

V prvom rade odporúčame mať spravený projekt novej elektroinštalácie, aby boli jasne definované vaše kritériá a požiadavky, čo všetko chcete mať v domácnosti. Na základe toho je potrebné správne nadimenzovať elektrický príkon v domácnosti a s tým spojené vyzbrojenie rozvodovej skrine. Zároveň však treba myslieť aj na budúcnosť a odporúča sa v rozvádzači ponechať 30-percentnú rezervu.

V praxi sa však stretávame s tým, že pri rekonštrukciách malého rozsahu kladú ľudia dôraz skôr na estetické hľadisko pred tým funkčným. Treba mať na pamäti, že gro starej inštalácie je ukryté pod omietkou. Tento prístup však môže časom viesť k havarijnému stavu, ktorému sa dá predísť. Bezpečnosť a hlavne funkčnosť elektrickej inštalácie má dôležitý význam a nemali by sme to zanedbať.

Elektroinštalácia po rekonštrukcii by mala spĺňať tieto najdôležitejšie kritériá:

  • zvýšenie bezpečnosti vlastníkov bytovej jednotky,
  • šetrenie spotrebovanej energie,
  • ochrana spotrebičov pred poškodením,
  • minimálna až nulová údržba elektroinštalácie.

V dnešnej dobe sú veľmi prísne normy na použitý materiál a jeho spôsob vyhotovenia. Namiesto hliníkových vodičov sa používajú medené. Hliníkové vodiče v bytových jednotkách sú v súčasnosti prakticky zakázané!  Elektroinštalácia sa zároveň realizuje v sústave TN-S, kde popri krajných vodičoch samostatne vedieme ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Sústava TN-S je oproti sústave TN-C s kombinovaným PEN vodičom bezpečnejšia. Materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň.

Nezabúdajte na revíznu správu!

Nemenej dôležitou vecou po výmene elektrickej inštalácie je revízia vyhotovenej elektrickej inštalácie. Netreba ju podceňovať. Nie je to len zdrap papiera, ako si mnohí myslia. Revízia v bytových domoch je zo zákona potrebná každých 3 až 5 rokov a tiež pri každej udalosti typu predaj-prenájom!

Práve vďaka nej sa môžeme vyhnúť situácii, že v prípade skratu a následnej škody, vám poisťovňa neuhradí vzniknutú škodu!  Zároveň pravidelnou revíziou sa dá predísť krízovým situáciám. Tiež sa budeme môcť spoľahnúť na to, že naša elektroinštalácia je plne funkčná a pripravená splniť všetky vaše nároky.

5 základných otázok o výmene rozvodov

Chystáte sa rekonštruovať svoj príbytok a rozmýšľate nad výmenou rozvodov? Zistite, či je naozaj nevyhnutná, ako celý proces prebieha a koľko vás bude stáť. Poďme si teda spolu prejsť všetko dôležité, potrebujete vedieť:

...

Kúpili ste, alebo sa chystáte rekonštruovať starší byt alebo dom? Nezabudnite na výmenu elektroinštalácie!

Životná úroveň ľudí neustále narastá, a tým aj počet elektrických spotrebičov v domácnostiach, ktoré nesú aj vyššie požiadavky na elektroinštaláciu. Konkrétne v starších bytových jednotkách je pôvodná inštalácia zhotovená z hliníkových rozvodov, ktoré v dnešnej dobe nespĺňajú aktuálne predpisy a záťažové stupne. Jednoducho povedané – nedokážu bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu podľa stanovených noriem. Jediným riešením je teda rekonštrukcia. Je len otázkou času, kedy vám môže stará elektroinštalácia zlyhať/vyhorieť a budete musieť riešiť havarijný stav vo vašej domácnosti.

...